1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
Община БеленеВътрешни правила за поддържане на профила на купувача по чл22г от ЗОП - /версия април 2015/27.05.2015 09:26:02ДА27.05.2015 09:26:52
Община БеленеВътрешни правила по чл.8б от ЗОП - /версия май 2015/27.05.2015 09:26:02ДА27.05.2015 09:26:50
Община БеленеВътрешни правила по чл.8б и чл.22г ал.1 от ЗОП - актуализирани април 2015г.30.04.2015 17:09:25ДА30.04.2015 17:09:28
Община БеленеВътрешни правила по чл.8б и чл.22б от ЗОП16.01.2015 14:35:41ДА16.01.2015 14:35:53