Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120180218Държавна агенция за бежанците при Министерския съветОферта относно изготвяне на техническо задание и спецификации за приготвяне и доставка на готова храна, отговарящи на Наредба № 1 на Министерство на Здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението [...]2018-05-18 15:26:46ДА2018-05-18 15:28:43
0000120180219Държавна агенция за бежанците при Министерския съветДоговор относно изготвяне на техническо задание и спецификации за приготвяне и доставка на готова храна, отговарящи на Наредба № 1 на Министерство на Здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населениет[...]2018-05-18 15:27:16ДА2018-05-18 15:28:41
0000120180220Държавна агенция за бежанците при Министерския съветТехническо задание, спецификации за приготвяне и доставка на готова храна, отговарящи на Наредба № 1 на Министерство на Здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 11 от 2018г.) във връзка с [...]2018-05-18 15:28:34ДА2018-05-18 15:28:38