Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120180218Държавна агенция за бежанците при Министерския съветОферта относно изготвяне на техническо задание и спецификации за приготвяне и доставка на готова храна, отговарящи на Наредба № 1 на Министерство на Здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението [...]2018-05-18 15:26:46ДА2018-05-18 15:28:43
0000120180219Държавна агенция за бежанците при Министерския съветДоговор относно изготвяне на техническо задание и спецификации за приготвяне и доставка на готова храна, отговарящи на Наредба № 1 на Министерство на Здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населениет[...]2018-05-18 15:27:16ДА2018-05-18 15:28:41
0000120180220Държавна агенция за бежанците при Министерския съветТехническо задание, спецификации за приготвяне и доставка на готова храна, отговарящи на Наредба № 1 на Министерство на Здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 11 от 2018г.) във връзка с [...]2018-05-18 15:28:34ДА2018-05-18 15:28:38
0000120190292Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПазарни консултации на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл. 21 , ал. 2 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при реализиране на обученията, предвидени в проек[...]2019-04-09 16:46:34ДА2019-04-09 16:46:40
0000120190293Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПокана и техническа спецификация за пазарни консултации на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл. 21 , ал. 2 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при реализира[...]2019-04-11 15:13:46ДА2019-04-11 15:14:28
0000120190294Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПредлагани ценови стойности за пазарни консултации на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл. 21 , ал. 2 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при реализиране на [...]2019-04-11 15:15:21ДА2019-04-11 15:15:26
0000120190296Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПокана за пазарни консултации, Техническа спецификация и Предлагани ценови стойности за пазарни консултации на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП за обществена поръчк[...]2019-04-15 18:02:20ДА2019-04-15 18:02:50
0000120190298Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПокана за пазарни консултации, Технически спецификации и Предлагани ценови стойности за пазарни консултации на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП за обществена поръчк[...]2019-04-17 16:45:18ДА2019-04-17 16:46:04