Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120190019Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – ВарнаВъв връзка с предстоящо откриване на ОП за доставка на софтуер за нуждите на ЦХА-Варна тук са публикувани предварителните оферти от пазарните консултации.2019-09-03 11:09:20ДА2019-09-03 11:09:29