МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

id Вид документОписаниеПубликуванДата на публикуване timestampдокумент
0000120190226протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен избор„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА18.06.2019 11:05:04
0000120190226протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен избор„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА18.06.2019 11:05:07
0000120190226протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен избор„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА18.06.2019 11:05:10
0000120190226решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен избор„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА18.06.2019 11:05:13
0000120190226договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА09.08.2019 09:44:39
0000120190226договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА09.08.2019 09:44:42
0000120190226договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА09.08.2019 09:44:46
0000120190226договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА09.08.2019 09:44:49
0000120190226договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА09.08.2019 09:44:54
0000120190226ДРУГО„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА09.08.2019 09:44:57
0000120190226ДРУГО„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА13.07.2021 14:29:00
0000120190226допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА13.07.2021 14:28:54
0000120190226ДРУГО„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА13.07.2021 14:28:47
0000120190226ДРУГО„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА06.07.2021 19:16:35
0000120190226ДРУГО„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА06.07.2021 19:27:04
0000120190226ДРУГО„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА20.09.2021 16:29:19
0000120210262ДРУГОДоставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на културата, въз основа на Рамково споразумение № СПОР 6/02.06.2020 г. ДА12.04.2021 18:31:34
0000120210262ДРУГОДоставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на културата, въз основа на Рамково споразумение № СПОР 6/02.06.2020 г. ДА12.04.2021 18:31:34
0000120210262ДРУГОДоставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на културата, въз основа на Рамково споразумение № СПОР 6/02.06.2020 г. ДА12.04.2021 18:31:34
0000120210262ДРУГОДоставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на културата, въз основа на Рамково споразумение № СПОР 6/02.06.2020 г. ДА29.04.2021 15:31:36
0000120210262решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПДоставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на културата, въз основа на Рамково споразумение № СПОР 6/02.06.2020 г. ДА11.06.2021 11:11:03
0000120210262протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на културата, въз основа на Рамково споразумение № СПОР 6/02.06.2020 г. ДА11.06.2021 11:11:06
0000120210262ДРУГОДоставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на културата, въз основа на Рамково споразумение № СПОР 6/02.06.2020 г. ДА04.08.2021 11:42:10
0000120210262договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на културата, въз основа на Рамково споразумение № СПОР 6/02.06.2020 г. ДА04.08.2021 11:42:14
0000120210262ДРУГОДоставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на културата, въз основа на Рамково споразумение № СПОР 6/02.06.2020 г. ДА05.07.2022 13:03:12