МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

id Вид документОписаниеПубликуванДата на публикуване timestampдокумент
0000120210268покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен избор"Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерство на културата" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г.ДА28.09.2021 11:33:27
0000120210268документация за участие в процедурите"Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерство на културата" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г.ДА28.09.2021 11:33:27
0000120210268документация за участие в процедурите"Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерство на културата" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г.ДА28.09.2021 11:33:28
0000120210268документация за участие в процедурите"Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерство на културата" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г.ДА28.09.2021 11:33:28
0000120210268ДРУГО"Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерство на културата" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г.ДА12.10.2021 15:52:59
0000120210268решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен избор"Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерство на културата" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г.ДА30.12.2021 17:03:34
0000120210268договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях"Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерство на културата" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г.ДА30.12.2021 17:03:42
0000120210268договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях"Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерство на културата" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г.ДА30.12.2021 17:03:48
0000120210268ДРУГО"Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерство на културата" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г.ДА12.01.2022 10:44:00
0000120210268протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен избор"Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерство на културата" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г.ДА12.01.2022 10:57:35
0000120210268протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен избор"Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерство на културата" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г.ДА12.01.2022 10:57:39
0000120210268ДРУГО"Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерство на културата" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г.ДА12.01.2022 11:01:06
0000120210270покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА12.10.2021 19:09:28
0000120210270покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА12.10.2021 19:09:28
0000120210270документация за участие в процедуритеДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА12.10.2021 19:09:28
0000120210270документация за участие в процедуритеДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА12.10.2021 19:09:29
0000120210270документация за участие в процедуритеДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА12.10.2021 19:09:29
0000120210270документация за участие в процедуритеДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА12.10.2021 19:09:29
0000120210270документация за участие в процедуритеДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА12.10.2021 19:09:30
0000120210270документация за участие в процедуритеДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА12.10.2021 19:09:30
0000120210270ДРУГОДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА12.11.2021 13:29:31
0000120210270решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА12.11.2021 13:28:42
0000120210270ДРУГОДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА12.11.2021 13:29:06
0000120210270протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА12.11.2021 13:29:17
0000120210270протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА12.11.2021 13:29:21