МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

id Вид документОписаниеПубликуванДата на публикуване timestampдокумент
0000120210270договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА29.12.2021 14:54:14
0000120210270договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА29.12.2021 14:54:17
0000120210270договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА29.12.2021 14:54:20
0000120210270договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА29.12.2021 14:54:21
0000120210270ДРУГОДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА04.01.2022 11:27:11
0000120210270ДРУГОДоставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на културата“, при следния вид устройство и количества: преносим компютър III вид {КПУ-2.3}– 10 бр. ДА04.03.2022 16:30:12
0000120210271покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА13.10.2021 12:32:30
0000120210271покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА13.10.2021 12:32:30
0000120210271покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА13.10.2021 12:32:31
0000120210271документация за участие в процедуритеДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА13.10.2021 12:32:31
0000120210271документация за участие в процедуритеДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА13.10.2021 12:32:31
0000120210271документация за участие в процедуритеДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА13.10.2021 12:32:32
0000120210271документация за участие в процедуритеДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА13.10.2021 12:32:32
0000120210271документация за участие в процедуритеДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА13.10.2021 12:32:32
0000120210271ДРУГОДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА12.11.2021 14:31:00
0000120210271решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА12.11.2021 14:31:11
0000120210271ДРУГОДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА12.11.2021 14:34:01
0000120210271протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА12.11.2021 14:34:07
0000120210271протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА12.11.2021 14:34:13
0000120210271договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА29.12.2021 12:52:02
0000120210271договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА29.12.2021 12:52:10
0000120210271договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА29.12.2021 12:52:18
0000120210271договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА29.12.2021 12:52:25
0000120210271ДРУГОДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА04.01.2022 11:37:19
0000120210271ДРУГОДоставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на културатаДА04.03.2022 16:10:42