Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

id Вид документОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120180190покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана по Рамково споразумение с рег. № СПОР-9/30.05.2017 г. с приложения2018-04-03 10:37:01ДА2018-04-03 10:37:05
0000120180191покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана и приложения относно „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“ по Рамко[...]2018-04-03 16:27:58ДА2018-04-03 16:28:25
0000120180192покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана и приложения за "Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" по РС №7/16.05.2017г.2018-04-04 15:03:44ДА2018-04-04 15:04:03
0000120180203протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол 1 за оригинални тонери с различни марки.2018-04-24 11:19:25ДА2018-04-24 11:21:22
0000120180204протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол 1 съвместими тонери 2018-04-24 11:20:16ДА2018-04-24 11:21:24
0000120180205протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол 1 за Ейч Пи тонерите2018-04-24 13:32:22ДА2018-04-24 13:32:26
0000120180206ДРУГОСъобщение за отваряне на цени Доставка но оригинални тонери с различни марки.2018-05-02 10:01:19ДА2018-05-02 10:03:22
0000120180207ДРУГОСъобщение за отваряне на цени - съвместими тонери.2018-05-02 10:02:21ДА2018-05-02 10:03:20
0000120180208ДРУГОСъобщение за отваряне на цени доставка на Ейч Пи тонери2018-05-02 10:03:06ДА2018-05-02 10:03:15
0000120180211протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол 2 от работата на комисията HP тонери 2018-05-18 11:42:18ДА2018-05-18 11:43:00
0000120180212ДРУГОДоклад от работата на комисията - HP тонери2018-05-18 11:44:34ДА2018-05-18 11:44:42
0000120180213ДРУГОРешение за прекратяване - HP тонери2018-05-18 11:45:50ДА2018-05-18 11:45:53
0000120180214протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол 2 от работата на комисията - оригинални тонери с различни марки 2018-05-18 11:47:58ДА2018-05-18 11:48:09
0000120180215ДРУГОДоклад от работата на комисията - оригинални тонери с различни марки 2018-05-18 11:48:53ДА2018-05-18 11:48:56
0000120180216решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за прекратяване - оригинални тонери с различни марки 2018-05-18 11:49:51ДА2018-05-18 11:49:54
0000120180223протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 2 съвместими тонери 2018-05-28 15:05:40ДА2018-05-28 15:05:45
0000120180224ДРУГОДоклад - съвместими тонери 2018-05-28 15:07:06ДА2018-05-28 15:07:11
0000120180225решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за избор на изпълнител2018-05-28 15:08:14ДА2018-05-28 15:08:17
0000120180227ДРУГОПокана - HP тонери 2018-06-12 10:29:53ДА2018-06-12 10:31:19
0000120180228ДРУГОПриложения към поканата за доставка на HP тонери 2018-06-12 10:29:53ДА2018-06-12 10:31:10
0000120180229покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана за доставка на оригинални тонери с различни марки 2018-06-12 11:22:56ДА2018-06-12 11:23:05
0000120180230ДРУГОПриложения към покана за доставка на оригинални тонери с различни марки 2018-06-12 11:25:31ДА2018-06-12 11:25:35
0000120180236ДРУГОДоговор - съвместими тонери 2018-06-26 09:47:12ДА2018-06-26 09:48:13
0000120180237ДРУГОПриложения към договора за съвместими тонери 2018-06-26 09:48:03ДА2018-06-26 09:48:17
0000120180238ДРУГООбявление за възложена поръчка за съвместимите тонери 2018-06-28 10:51:33ДА2018-06-28 10:51:46