Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

id Вид документОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120180239протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 1 - За доставка на HP тонери 2018-06-29 10:57:35ДА2018-06-29 10:57:41
0000120180240протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 1 - Доставка на оригинални тонери с различни марки 2018-06-29 10:59:56ДА2018-06-29 10:59:59
0000120180242ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови оферти за мини-процедура - доставка на HP тонери 2018-07-03 13:53:39ДА2018-07-03 13:53:46
0000120180243ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови оферти - доставка на оригинални тонери с различни марки 2018-07-03 13:54:53ДА2018-07-03 13:54:56
0000120180246протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол 2 Ейч Пи тонери 12.07.2018 2018-07-17 17:52:43ДА2018-07-17 17:52:52
0000120180247ДРУГОДоклад - Ейч Пи тонери - утвърден на 16.07.182018-07-17 17:53:46ДА2018-07-17 17:53:55
0000120180248решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за избор на изпълнител Ейч Пи тонери 17.07.2018 г2018-07-17 17:54:33ДА2018-07-17 17:54:36
0000120180249протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол 2 - оригинални тонери с различни марки 2018-07-17 17:55:33ДА2018-07-17 17:55:35
0000120180250ДРУГОДоклад - оригинални тонери - утвърден на 16.07.2018 2018-07-17 17:56:21ДА2018-07-17 17:56:32
0000120180251решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за избор на изпълнител 17.07.2018 г2018-07-17 17:57:07ДА2018-07-17 17:57:11
0000120180256ДРУГОДоговор по обособена позиция № 12018-08-22 13:41:27ДА2018-09-17 16:59:04
0000120180257ДРУГОДоговор по обособена позиция № 22018-08-22 13:41:27ДА2018-09-17 16:59:12
0000120180260ДРУГООбявление за възложена поръчка2018-09-20 17:42:57ДА2018-09-20 17:43:13
0000120180261ДРУГООбявление за възложена поръчка2018-09-20 17:42:57ДА2018-09-20 17:43:16