Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Ремонт на сграда в отдела за предоставяне на международна закрила в РПЦ – гр. София, кв. Овча купел (находяща се в ПИ с идентификатор 68134.4333.14 по плана на гр. София)“
Описание: „Ремонт на сграда в отдела за предоставяне на международна закрила в РПЦ – гр. София, кв. Овча купел (находяща се в ПИ с идентификатор 68134.4333.14 по плана на гр. София)“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1792439.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019037100012019-11-15 15:12:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-11-15 15:26:16
000012019037100022019-11-15 15:14:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-11-15 15:26:17
000012019037100032019-11-15 15:22:44документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2019-11-15 15:26:17
000012019037100042019-11-19 19:24:07ДРУГОРаботен проект в електронен вариант - част 1Работен проект в електронен вариант - част 12019-11-19 19:24:17
000012019037100052019-11-19 19:28:36ДРУГОРаботен проект в електронен вариант - част 2Работен проект в електронен вариант - част 22019-11-19 19:28:48
000012019037100062019-11-19 19:30:17ДРУГОРаботен проект в електронен вариант - част 3Работен проект в електронен вариант - част 32019-11-19 19:30:24
000012019037100072019-11-19 19:33:52ДРУГОРаботен проект в електронен вариант - част 4Работен проект в електронен вариант - част 42019-11-19 19:34:04
000012019037100082019-11-22 15:56:08разясненията по документациите за участиеРазяснения по чл. 180 от ЗОП2019-11-22 15:56:13
000012019037100092019-11-27 11:06:25ДРУГОИнвестиционен работен проект - част ЕлектроИнвестиционен работен проект - част Електро2019-11-27 11:06:37
000012019037100102019-11-28 17:10:36разясненията по документациите за участиеРазяснения по чл. 180 от ЗОП2019-11-28 17:10:42
000012019037100112020-01-08 15:41:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-01-08 15:41:50
000012019037100122020-01-08 15:43:33решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2020-01-08 15:43:38
000012019037100132020-03-02 14:56:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-03-02 14:56:15
000012019037100142020-03-02 14:58:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор2020-03-02 14:58:52
000012019037100152020-03-02 15:01:11ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-03-02 15:01:16
000012019037100162020-09-01 11:17:53допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договора за обществена поръчка2020-09-01 11:17:57
000012019037100172020-09-01 11:23:23ДРУГООбявление за изменение на договор за обществена поръчкаОбявление за изменение на договор за обществена поръчка2020-09-01 11:23:27
000012019037100182020-11-05 10:29:09допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка2020-11-05 10:29:14
000012019037100192020-11-05 10:33:17ДРУГООбявление за изменение на договора за обществена поръчкаОбявление за изменение на договора за обществена поръчка2020-11-05 10:33:22
000012019037100202020-11-05 10:38:01допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка2020-11-05 10:38:05
000012019037100212020-11-05 10:40:38ДРУГООбявление за изменение на договора за обществена поръчкаОбявление за изменение на договора за обществена поръчка2020-11-05 10:40:43
000012019037100222020-11-27 15:41:08допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка2020-11-27 15:41:12
000012019037100232020-11-27 15:42:40ДРУГООбявление за изменение на договора за обществена поръчкаОбявление за изменение на договора за обществена поръчка2020-11-27 15:42:45
000012019037100242021-01-14 13:55:33допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчкаДопълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка2021-01-14 13:55:39
000012019037100252021-01-14 13:57:16ДРУГООбявление за изменение на договора за обществена поръчкаОбявление за изменение на договора за обществена поръчка2021-01-14 13:57:21