Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по двадесет обособени позиции
Описание: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по двадесет обособени позиции
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 480000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019037300292020-05-18 10:59:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 62020-05-18 10:59:15
000012019037300302020-05-18 10:59:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 102020-05-18 10:59:22
000012019037300312020-05-18 10:59:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 172020-05-18 10:59:29
000012019037300322020-05-18 10:59:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 192020-05-18 10:59:35
000012019037300332020-05-18 13:48:27решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка за обособени позиции № 3, 11 и 122020-05-18 13:48:48
000012019037300342020-05-18 13:48:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 32020-05-18 13:48:54
000012019037300352020-05-18 13:48:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 112020-05-18 13:49:02
000012019037300362020-05-18 13:48:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 122020-05-18 13:49:07
000012019037300372020-05-26 10:08:26ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка по обособени позиции № 7, 8, 16, 182020-05-26 10:08:31
000012019037300382020-05-26 10:08:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 72020-05-26 10:08:36
000012019037300392020-05-26 10:08:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 82020-05-26 10:08:41
000012019037300402020-05-26 10:08:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 162020-05-26 10:08:46
000012019037300412020-05-26 10:08:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 182020-05-26 10:08:50