Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Обучение по английски и арабски език на служителите от ДАБ при МС и териториалните й поделения по две обособени позиции – обособена позиция № 1 – обучение по английски език и обособена позиция № 2 – обучение по арабски език“
Описание: „Обучение по английски и арабски език на служителите от ДАБ при МС и териториалните й поделения по две обособени позиции – обособена позиция № 1 – обучение по английски език и обособена позиция № 2 – обучение по арабски език“ 1. Обособена позиция 1 - Обучение по английски език – за достигане на нива А1, А2, В1 и В2; 2. Обособена позиция 2 - Обучение по арабски език - начално ниво; Продължителност на курса – 120 учебни часа.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 32569.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000200012015-03-31 11:48:08Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхОтварянето на представяните оферти ще се състои на 15.04.2015 г. от 9:30 ч. в ДАБ при МС, бул. Кн. Мария Луиза 114Б, заседателна зала 6152015-03-31 11:51:44
000012015000200042015-03-31 11:48:08Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхОтварянето на представяните оферти ще се състои на 15.04.2015 г. от 9:30 ч. в ДАБ при МС, бул. Кн. Мария Луиза 114Б, заседателна зала 6152015-03-31 11:51:45
000012015000200032015-04-03 14:04:46разясненията по документациите за участиеРазяснение 12015-04-03 14:04:56
000012015000200042015-04-28 11:13:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол за разглеждане, оценка и класиране на офертитеПротокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите2015-05-12 12:11:08
000012015000200052015-05-12 12:02:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2015-05-12 12:11:36
000012015000200062015-05-18 12:26:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2015-05-18 12:27:05
000012015001900072015-08-28 09:50:02ДРУГОПлащане по договорПлащане по договор2015-08-28 09:50:09