Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от/на български и на/от чужд език за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, финансирана по Годишна програма 2013 г. на Европейския бежански фонд, ревизирана със спешни мерки и пренасочени финансови средства между действията, Приоритет 1, Под-действие Б3
Описание: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от/на български и на/от чужд език за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, финансирана по Годишна програма 2013 г. на Европейския бежански фонд, ревизирана със спешни мерки и пренасочени финансови средства между действията, Приоритет 1, Под-действие Б3
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 61933.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000400012015-04-08 16:05:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка.pdf формат2015-04-08 16:06:33
000012015000400022015-04-08 16:05:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка.pdf формат2015-04-08 16:06:33
000012015000400032015-04-08 16:05:54документация за участие в процедурите.doc формат2015-04-08 16:06:34
000012015000400042015-04-30 12:50:13разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-05-14 16:22:52
000012015000400052015-05-14 16:22:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12015-05-14 16:22:56
000012015000400062015-05-19 16:13:06ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ2015-05-19 16:13:20
000012015000400082015-05-25 17:31:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-05-25 17:34:57
000012015000400092015-05-25 17:32:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32015-05-25 17:35:01
000012015000400102015-05-25 17:34:09ДРУГОРешение2015-05-25 17:35:06
000012015000400102015-06-17 11:14:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР 1 С ПРИЛОЖЕНИЯ 2015-06-17 11:14:42
000012015000400112015-06-17 11:14:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР 2 С ПРИЛОЖЕНИЯ 2015-06-17 11:14:45
000012015000400122015-06-17 11:14:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР 3 С ПРИЛОЖЕНИЯ 2015-06-17 11:14:48
000012015000400132015-06-17 11:14:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР 4 С ПРИЛОЖЕНИЯ 2015-06-17 11:14:51
000012015000400142015-06-17 11:14:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР 5 С ПРИЛОЖЕНИЯ 2015-06-17 11:14:53
000012015000400152015-08-11 11:32:12ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 1ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 12015-08-11 11:32:18
000012015000400162015-08-11 11:32:12ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 2ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 22015-08-11 11:32:23
000012015000400172015-08-11 11:32:12ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 3ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 32015-08-11 11:32:28
000012015000400182015-08-11 11:32:12ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 4ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 42015-08-11 11:32:33
000012015000400192015-08-11 11:32:12ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 5ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 52015-08-11 11:32:38
000012015000400212016-05-16 11:37:34ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ПРЕВОД ЮЛИ 2015ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИ2016-05-16 11:37:41
000012015000400222016-05-16 11:47:56ДРУГОВърната гаранция за изпълнение на Мохамед Алхаж ДервишИнформация за върната гаранция за изпълнение2016-05-16 11:48:04