Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Изграждане на външна спортна площадка в Транзитен център – с. Пъстрогор, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“.
Описание: Изграждане на външна спортна площадка в Транзитен център – с. Пъстрогор, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 20000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000700022015-04-22 16:04:18Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях.pdf2015-04-22 16:11:24
000012015000700032015-04-22 16:05:28Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхprilojenia.zip2015-04-22 16:11:24
000012015000700032015-05-12 16:22:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите2015-05-12 16:22:49
000012015000700042015-05-29 14:26:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2015-05-29 14:26:59