Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Оборудване на многофункционална зала в Транзитен център – с. Пъстрогор, общ. Свиленград и зали за фитнес в Регистрационно-приемателен център –гр. София, кв. Военна рампа и кв.Враждебна, по две позиции“
Описание: Доставка на оборудване на многофункционална зала в Транзитен център – с. Пъстрогор, общ. Свиленград и зали за фитнес в Регистрационно-приемателен център –гр. София, кв. Военна рампа и кв.Враждебна, по две позиции
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 18330.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000600032015-04-21 16:53:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка,pdf2015-04-21 16:56:24
000012015000600022015-04-22 13:36:20решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявления .pdf2015-04-22 13:36:20
000012015000600032015-04-21 16:55:59документация за участие в процедурите.doc2015-04-21 16:56:24
000012015000600042015-05-26 16:21:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА2015-05-26 16:21:40
000012015000600052015-06-04 16:10:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА2015-06-04 16:10:35
000012015000600062015-06-04 16:10:19решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРЕШЕНИЕ2015-06-04 16:10:38