Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на санитарно-хигиенни материали за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения“
Описание: Доставка на санитарно-хигиенни материали за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001000022015-04-30 16:43:14Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПриложения2015-04-30 16:43:48
000012015001000032015-04-30 16:51:30Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-04-30 16:52:16
000012015001000042015-05-21 12:01:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите2015-05-21 12:01:45
000012015001000052015-05-21 16:44:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2015-05-21 16:45:25