Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка и монтаж на технологична линия за производство на хляб и хлебни изделия и други кухненски уреди за хранителния блок в Регистрационно-приемателен център – гр.Харманли“, финансирана по Годишна програма 2013 г., ревизирана със спешни мерки и пренасочени финансови средства между действията, Приоритет 1, Под-действие А1
Описание: „Доставка и монтаж на технологична линия за производство на хляб и хлебни изделия и други кухненски уреди за хранителния блок в Регистрационно-приемателен център – гр.Харманли“, финансирана по Годишна програма 2013 г., ревизирана със спешни мерки и пренасочени финансови средства между действията, Приоритет 1, Под-действие А1
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 47415.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000800012015-04-29 14:24:12документация за участие в процедуритедокументация2015-04-29 15:55:05
000012015000800022015-04-29 14:24:12документация за участие в процедуритеобявление2015-04-29 15:55:05
000012015000800032015-04-29 14:24:12документация за участие в процедуритерешение2015-04-29 15:55:06
000012015000800042015-05-15 17:09:09разясненията по документациите за участиеРазяснение №12015-05-15 17:09:09
000012015000800052015-06-03 11:14:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2015-06-03 11:14:50
000012015000800062015-06-16 15:48:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2015-06-16 15:48:49
000012015000800072015-06-16 15:48:36решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2015-06-16 15:48:52