Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Изграждане на слънчева колекторна инсталация за подобряване на битово горещо водоснабдяване (БГВ) в Транзитен център- с. Пъстрогор, община Свиленград, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Изграждане на слънчева колекторна инсталация за подобряване на битово горещо водоснабдяване (БГВ) в Транзитен център- с. Пъстрогор, община Свиленград, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66667.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000900012015-05-05 16:27:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана2015-05-05 16:29:10
000012015000900022015-05-05 16:28:40Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПриложения2015-05-05 16:29:11
000012015001100042015-05-11 16:10:48разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-05-11 16:16:09
000012015001100042015-05-13 14:18:54разясненията по документациите за участиеРазяснение 22015-05-13 14:19:24
000012015001200052015-05-21 09:49:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2015-05-21 09:49:52