Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа охрана в териториалните поделения на ДАБ при МС, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Регистрационно-приемателен център - гр. София, кв. „Овча купел“; Обособена позиция № 2: Място за настаняване на лица, подали молби за международна закрила, гр. София, кв. „Военна рампа“ и Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли“
Описание: Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа охрана в териториалните поделения на ДАБ при МС, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Регистрационно-приемателен център - гр. София, кв. „Овча купел“; Обособена позиция № 2: Място за настаняване на лица, подали молби за международна закрила, гр. София, кв. „Военна рампа“ и Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 43500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001000012015-05-05 13:48:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-05-05 13:49:36
000012015001000022015-05-12 10:55:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2015-05-12 10:56:01
000012015001000032015-05-12 13:21:55разясненията по документациите за участиеСтановище2015-05-12 13:22:07
000012015001000042015-05-12 15:15:09ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2015-05-12 15:15:24
000012015001000052016-02-11 15:44:00Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане.2016-02-11 15:44:06
000012015001000062016-03-08 17:16:54Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-08 17:17:00
000012015001000072016-03-08 17:17:53Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-08 17:17:59
000012015001000082016-03-08 17:18:28Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-08 17:18:34
000012015001000092016-03-08 17:18:58Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-08 17:19:04
000012015001000102016-03-11 13:41:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-11 13:41:52
000012015001000112016-03-11 14:37:27Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-11 14:37:33
000012015001000122016-04-08 14:02:27ДРУГОИнформация за изпълнен договорИнформация за изпълнен договор2016-04-08 14:02:34
000012015001000132016-04-11 09:45:28Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-04-11 09:45:35
000012015001000142016-05-16 13:13:34ДРУГОВЪРНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БАТ СЕКЮРИТИ ЕООДИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪРНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ2016-05-16 13:13:41