Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебни командировки на служителите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебни командировки на служителите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001500012015-06-02 16:26:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана2015-06-02 16:26:38
000012015001500022015-06-02 16:30:04ДРУГОПриложения към публична покана2015-06-02 16:31:30
000012015001900032015-06-19 12:20:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2015-06-19 12:21:12
000012015001900042015-09-25 10:12:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР2015-09-25 10:12:08
000012015001900052016-03-11 13:21:20Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-11 13:21:26
000012016005700062016-04-11 13:38:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-04-11 13:38:52
000012016005700072016-05-10 14:40:53ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-05-10 14:41:00
000012016005700082016-06-09 14:59:58ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-06-09 15:00:06
000012016005700092016-07-15 15:42:01ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ И ЗАСТРАХОВКИ АТЛАС ТРАВЕЛС ЮНИ 2016ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ2016-07-15 15:42:08
000012016005700102016-08-15 15:15:36ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ АТЛАС ТРАВЕЛСИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-08-15 15:15:42
000012016007700112016-09-27 15:54:09ДРУГОСправка за месец август за извършено плащане по договор Информация за извършено плащане по договор 2016-09-27 15:54:16
000012016007700122016-10-13 15:32:27ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР2016-10-13 15:32:34