Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Оборудване на два компютърни клуба в РПЦ- София, места за настаняване на чужденци, търсещи международна закрила- кв. „Враждебна“ и кв. „Военна рампа“ и доставка на 13 броя телевизори за РПЦ- Харманли, териториални поделения на Държавна агенция за бежанците при МС, по две обособени позиции“.
Описание: „Оборудване на два компютърни клуба в РПЦ- София, места за настаняване на чужденци, търсещи международна закрила- кв. „Враждебна“ и кв. „Военна рампа“ и доставка на 13 броя телевизори за РПЦ- Харманли, териториални поделения на Държавна агенция за бежанците при МС, по две обособени позиции“.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 57500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001700012015-06-04 16:43:26Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-06-04 16:43:58
000012015001700022015-06-04 16:43:26Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПриложения2015-06-04 16:43:58
000012015001700032015-06-18 09:30:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ2015-06-18 09:30:59
000012015001900042015-06-22 11:59:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 С ПРИЛОЖЕНИЯ2015-06-22 11:59:56
000012015001900052015-06-22 11:59:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 С ПРИЛОЖЕНИЯ 2015-06-22 11:59:58
000012015001900062015-08-28 09:52:01ДРУГОПлащане по договорПлащане по договор2015-08-28 09:52:07