Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Изграждане на слънчева колекторна инсталация за подобряване на битово горещо водоснабдяване (БГВ) в Транзитен център- с. Пъстрогор, община Свиленград, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Изграждане на слънчева колекторна инсталация за подобряване на битово горещо водоснабдяване (БГВ) в Транзитен център- с. Пъстрогор, община Свиленград, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66667.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001600012015-06-05 16:01:00Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях„Изграждане на слънчева колекторна инсталация за подобряване на битово горещо водоснабдяване (БГВ) в Транзитен център- с. Пъстрогор, община Свиленград, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“2015-06-05 16:01:04
000012015001600022015-06-08 14:29:59Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхприложения2015-06-08 14:29:59
000012015001900032015-06-23 15:43:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисия за разглеждане и оценяване на офертите2015-06-23 15:43:33
000012015001900042015-07-03 14:16:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2015-07-03 14:16:48