Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения“
Описание: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 48800.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002000012015-06-22 12:10:27Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПУБЛИЧНА ПОКАНА2015-06-22 12:11:56
000012015002000022015-06-22 12:11:05Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПРИЛОЖЕНИЯ2015-06-22 12:11:56
000012015002000032015-07-14 15:26:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол на комисия за разглеждане и оценяване на офертите2015-07-14 15:27:10
000012015002000042015-09-28 10:52:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2015-09-28 10:53:00
000012015002000052016-03-16 11:54:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор.2016-03-16 11:54:37
000012015002000062016-03-16 11:54:53Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-16 11:54:53
000012015002000072016-03-16 11:55:11Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-16 11:55:11
000012015002000082016-03-16 10:59:42Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-16 10:59:48
000012016005700092016-04-11 15:24:09Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-04-11 15:24:17