Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Открита процедура с предмет: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от/на български и на/от чужд език за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, финансирана, както следва: 90 % безвъзмездна финансова помощ, под-действие 3 от Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за дейност, HOME/2015/AMIF/AG/EMAS/10/BG 30-CE-0715319/00-95 по Фонд «Убежище, миграция и интеграция», Спешна помощ за 2015 г. и 10 % финансиране от държавния бюджет.
Описание: Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от/на български и на/от чужд език за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, финансирана, както следва: 90 % безвъзмездна финансова помощ, под-действие 3 от Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за дейност, HOME/2015/AMIF/AG/EMAS/10/BG 30-CE-0715319/00-95 по Фонд «Убежище, миграция и интеграция», Спешна помощ за 2015 г. и 10 % финансиране от държавния бюджет
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 807940.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001900012015-06-24 10:20:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРЕШЕНИЕ2015-06-24 10:21:32
000012015001900022015-06-24 10:20:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВЛЕНИЕ2015-06-24 10:21:33
000012015001900032015-06-24 10:20:40документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯ2015-06-24 10:21:33
000012015001900042015-07-20 15:33:52разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-07-20 15:33:58
000012015001900052015-08-06 16:51:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2015-08-06 16:51:46
000012015001900112015-08-11 13:14:27ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2015-08-11 13:14:33
000012015001900122015-08-26 09:55:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-08-26 09:55:50
000012015001900132015-08-26 09:55:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32015-08-26 09:55:55
000012015001900142015-08-26 09:55:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 42015-08-26 09:56:00
000012015001900152015-08-26 09:55:43решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение 2015-08-26 09:56:05
000012015001900172015-09-18 12:14:44ДРУГОСъобщение за публичен жребийСъобщение2015-09-18 12:14:50
000012015001900182015-09-24 15:55:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхProtokol 52015-09-24 15:55:55
000012015001900192015-09-25 16:18:29решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2015-09-25 16:18:35
000012015001900202015-11-02 16:48:19ДРУГОРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ2015-11-02 16:48:25