Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Изграждане и поддръжка на интернет услуги и виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения“
Описание: „Изграждане и поддръжка на интернет услуги и виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002100012015-07-03 10:46:57решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПУБЛИЧНА ПОКАНА2015-07-08 14:39:35
000012015002100022015-07-03 10:46:57документация за участие в процедуритеИЗИСКВАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ2015-07-08 14:39:36
000012015002100032015-07-23 16:23:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокола от работата на комисията2015-07-23 16:23:49
000012015002100042015-08-12 14:52:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговори2015-08-12 14:52:45
000012015002100062016-02-15 15:16:57Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-02-15 15:17:06
000012015002100062016-02-15 15:22:30Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-02-15 15:22:37
000012015002100072016-02-15 15:30:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-02-15 15:30:39
000012016005700082016-04-11 10:21:56Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-04-11 10:22:05
000012016005700102016-05-10 15:47:00ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА VPN МРЕЖАИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-05-10 15:47:07
000012016005700112016-06-09 12:06:34ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-06-09 12:06:40
000012016005700122016-07-15 16:18:11ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-07-15 16:18:17
000012016005700132016-08-15 15:53:08ДРУГОСПРАВКА ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-08-15 15:53:15
000012016007700142016-10-14 15:55:25ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-10-14 15:55:32