Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Закупуване чрез карти за безналично разплащане на горива, стоки и услуги в бензиностанциите за служебните автомобили на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Описание: Закупуване чрез карти за безналично разплащане на горива, стоки и услуги в бензиностанциите за служебните автомобили на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002300012015-08-19 15:41:24Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-08-19 15:42:06
000012015002300022015-08-19 15:41:24Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхприложения2015-08-19 15:42:06
000012015002300032015-09-02 15:18:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2015-09-02 15:18:58
000012015002300042015-10-12 16:26:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговори2015-10-12 16:27:03
000012015002300052016-02-16 09:34:35Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-02-16 09:34:42
000012015002300062016-02-16 09:54:47Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-02-16 09:54:53
000012015002300072016-02-16 09:55:58Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-02-16 09:56:04
000012015002300082016-02-16 09:57:21Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-02-16 09:57:27
000012015002300092016-03-11 15:00:34Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-11 15:00:41
000012016005700102016-04-11 10:05:01Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-04-11 10:05:08
000012016005700112016-05-12 16:46:51ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА ЗА ГОРИВОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-05-12 16:46:57
000012016005700122016-06-09 14:27:52ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИ2016-06-09 14:27:59
000012016005700132016-07-15 16:45:01ДРУГОСправка за извършено плащане през юни по договор за доставка на горивоинформация за извършено плащане по договор2016-07-15 16:45:09
000012016005700142016-08-16 09:11:44ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-08-16 09:11:50
000012016005700152016-09-28 15:11:03ДРУГОСправка за месец август 2016 за изплатени суми по договорИнформация за извършено плащане по договор2016-09-28 15:11:09
000012016005700162016-10-13 16:10:44ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-10-13 16:10:51