Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за осигуряване на храненето на лицата, настанени в териториалните поделения и в местата за настаняване на чужденци, подали молба за международна закрила на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет /РПЦ - гр. София - ж.к. „Овча купел“, кв. „Враждебна“ и кв. „Военна рампа“, РПЦ - с. Баня, РПЦ - гр. Харманли, ТЦ - с. Пъстрогор, по 9 /девет/ обособени позиции”
Описание: Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за осигуряване на храненето на лицата, настанени в териториалните поделения и в местата за настаняване на чужденци, подали молба за международна закрила на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет /РПЦ - гр. София - ж.к. „Овча купел“, кв. „Враждебна“ и кв. „Военна рампа“, РПЦ - с. Баня, РПЦ - гр. Харманли, ТЦ - с. Пъстрогор, по 9 /девет/ обособени позиции”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 291666.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002300012015-08-20 20:56:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбществена поръчка2015-08-20 21:03:08
000012015002300062015-08-20 21:02:42решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПокана2015-08-20 21:03:10
000012015002300072015-08-20 21:02:42документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2015-08-20 21:03:11
000012015002300082015-08-26 10:53:36становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяСтановище2015-08-26 10:53:42
000012015002300092015-08-26 16:28:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2015-08-26 16:28:45
000012015002300102015-08-26 16:28:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2015-08-26 16:28:50
000012015002300112015-08-26 16:28:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2015-08-26 16:28:55
000012015002300122015-08-26 16:28:39решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2015-08-26 16:29:00
000012015002300132015-09-08 13:25:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговори2015-09-08 13:25:25
000012015002300142015-09-08 13:25:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговори2015-09-08 13:25:30
000012015002300162015-12-01 10:38:52ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР2015-12-01 10:38:59
000012015002300172015-12-11 15:53:11ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР2015-12-11 15:53:18
000012015002300202016-02-11 15:53:52Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-02-11 15:54:03
000012015002300212016-02-11 16:48:58Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-02-11 16:49:05
000012015002300212016-03-08 16:48:15Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-08 16:48:21
000012015002300222016-03-08 16:49:31Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-08 16:49:37
000012015002300232016-03-08 16:50:19Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-08 16:50:25
000012015002300242016-03-08 16:52:38Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-08 16:52:44