Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Доставка на 3 (три) комплекта оборудване за видеоконферентна връзка за Регистрационно-приемателен център-гр. София и Регистрационно-приемателен център-гр. Харманли, териториални поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, финансирана по подписано с Европейския съюз Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за дейност – HOME /2015/AMIF/AG/ EMAS/10/ BG30-CE-0715319/00-95, както следва: 90 % безвъзмездна финансова помощ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“- спешна помощ 2015 г., Поддействие 2 и 10 % финансиране от държавния бюджет
Описание: „Доставка на 3 (три) комплекта оборудване за видеоконферентна връзка за Регистрационно-приемателен център-гр. София и Регистрационно-приемателен център-гр. Харманли, териториални поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 92118.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002400022015-09-09 15:24:59документация за участие в процедуритеОБЯВЛЕНИЕ2015-09-09 15:35:09
000012015002400032015-09-09 15:24:59документация за участие в процедуритеРЕШЕНИЕ2015-09-09 15:35:09
000012015002400042015-09-09 15:24:59документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯ2015-09-09 15:35:10
000012015002400052015-10-12 15:48:42разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-10-12 15:48:48
000012015002400062015-10-22 13:46:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 12015-10-22 13:46:30
000012015002400072015-10-23 14:04:15ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРИСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРИ2015-10-23 14:04:21
000012015002400092015-10-30 09:13:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 22015-10-30 09:13:20
000012015002400102015-10-30 09:13:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 32015-10-30 09:13:26
000012015002400112015-10-30 09:13:13решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРЕШЕНИЕ2015-10-30 09:13:32
000012015002400122015-11-30 12:13:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-11-30 12:13:44
000012015002400132015-12-23 14:19:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-12-23 14:19:22
000012015002400142016-03-08 16:39:41Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-08 16:39:47
000012015002400152016-03-14 11:10:46Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за върната гаранция за изпълнение2016-03-14 11:10:53