Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на 6 (шест) комплекта станции за снемане на дактилоскопични отпечатъци в система ЕВРОДАК със софтуер и лицензи за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, финансирана по подписано с Европейския съюз Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за дейност – HOME /2015/AMIF/AG/ EMAS/10/ BG30-CE-0715319/00-95, както следва: 90 % безвъзмездна финансова помощ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“- спешна помощ 2015 г., Поддействие 2 и 10 % финансиране от държавния бюджет
Описание: „Доставка на 6 (шест) комплекта станции за снемане на дактилоскопични отпечатъци в система ЕВРОДАК със софтуер и лицензи за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, финансирана по подписано с Европейския съюз Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за дейност – HOME /2015/AMIF/AG/ EMAS/10/ BG30-CE-0715319/00-95, както следва: 90 % безвъзмездна финансова помощ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“- спешна помощ 2015 г., Поддействие 2 и 10 % финансиране от държавния бюджет.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 103970.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002500012015-09-09 17:13:00документация за участие в процедуритеРЕШЕНИЕ2015-09-09 17:13:29
000012015002500022015-09-09 17:13:00документация за участие в процедуритеОБЯВЛЕНИЕ2015-09-09 17:13:29
000012015002500032015-09-09 17:13:00документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯ2015-09-09 17:13:29
000012015002500042015-10-22 16:58:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА2015-10-22 16:58:19
000012015002500052015-10-23 12:01:51ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 2015-10-23 12:01:57
000012015002500062015-10-30 12:00:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА2015-10-30 12:00:49
000012015002500072015-10-30 12:00:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА2015-10-30 12:00:54
000012015002500082015-10-30 12:00:43решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРЕШЕНИЕ2015-10-30 12:00:59
000012015002500092015-11-16 10:02:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2015-11-16 10:02:39
000012015002500102016-01-29 13:04:04ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР2016-01-29 13:04:10
000012015002500112016-03-08 16:33:47Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-08 16:33:53
000012015002500122016-03-14 12:01:35Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за върната гаранция за участие2016-03-14 12:01:41