Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на спално бельо, одеяла и възглавници за нуждите на чужденците, подали молба за международна закрила, настанени в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Доставка на спално бельо, одеяла и възглавници за нуждите на чужденците, подали молба за международна закрила, настанени в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 138535.82 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002700012015-09-12 17:00:04решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-09-12 17:01:01
000012015002700022015-09-12 17:00:04решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2015-09-12 17:01:02
000012015002700032015-09-12 17:00:04документация за участие в процедуритеДокументация2015-09-12 17:01:02
000012015002700042015-10-08 11:56:33разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-10-08 11:56:39
000012015002700052015-10-28 16:12:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от работата на комисията2015-10-28 16:12:59
000012015002700062015-11-10 14:10:29ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 2015-11-10 14:10:36
000012015002700072015-11-17 15:29:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2 от работата на комисията2015-11-17 15:29:30
000012015002700082015-11-17 15:29:24становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяСтановище2015-11-17 15:29:35
000012015002700092015-11-17 15:29:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 3 от работата на комисията2015-11-17 15:29:40
000012015002700102015-11-17 15:29:24решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2015-11-17 15:29:45
000012015002700112016-03-16 09:40:15Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за върнати гаранции за участие2016-03-16 09:40:21