Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на санитарно-хигиенни материали за нуждите на чужденците, подали молба за международна закрила, настанени в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Доставка на санитарно-хигиенни материали за нуждите на чужденците, подали молба за международна закрила, настанени в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 124317.49 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002800012015-09-23 17:11:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-09-23 17:12:17
000012015002800022015-09-23 17:11:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2015-09-23 17:12:18
000012015002800032015-09-23 17:11:41документация за участие в процедуритеДокументация2015-09-23 17:12:18
000012015002800042015-10-06 16:58:17решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за промяна2015-10-06 16:58:23
000012015002800052015-10-06 16:59:10решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеПроменена документация2015-10-06 16:59:16
000012015002800062015-10-26 16:37:07разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-10-26 16:37:13
000012015002800072015-10-27 10:27:14разясненията по документациите за участиеРазяснение 12015-10-27 10:27:20
000012015002800082015-11-20 15:57:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 12015-11-20 15:57:37
000012015002800092015-12-02 14:46:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 22015-12-02 14:46:50
000012015002800102015-12-07 17:16:12разясненията по документациите за участиеСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ2015-12-07 17:16:18
000012015002800112015-12-17 17:25:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32015-12-17 17:25:54
000012015002800122015-12-17 17:25:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 42015-12-17 17:25:59
000012015002800132015-12-17 17:25:48ДРУГОРешение за прекратяванеРешение за прекратяване2015-12-17 17:26:03