Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви на 2 /два/ броя складови помещения в РПЦ – Харманли и Ремонт на покрив на част от сграда на РПЦ – София, кв. „Военна рампа“, териториални поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, по 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Ремонт на покриви на 2 /два/ броя складови помещения в РПЦ – Харманли; Обособена позиция № 2 - Ремонт на покрив на част от сграда на РПЦ – София, кв. „Военна рампа“.
Описание: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви на 2 /два/ броя складови помещения в РПЦ – Харманли и Ремонт на покрив на част от сграда на РПЦ – София, кв. „Военна рампа“, териториални поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, по 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Ремонт на покриви на 2 /два/ броя складови помещения в РПЦ – Харманли; Обособена позиция № 2 - Ремонт на покрив на част от сграда на РПЦ – София, кв. „Военна рампа“.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 25166.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002900012015-10-06 18:18:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-10-06 18:20:12
000012015002900022015-10-06 18:18:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2015-10-06 18:20:12
000012015002900032015-10-06 18:18:45документация за участие в процедуритеДокументация2015-10-06 18:20:13
000012015002900042015-11-06 15:13:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12015-11-06 15:13:29
000012015002900052015-11-20 12:23:57ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРИСЪОБЩЕНИЕ 2015-11-20 12:24:04
000012015002900062015-11-26 13:59:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-11-26 13:59:21
000012015002900072015-11-26 14:01:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32015-11-26 14:01:29
000012015002900082015-11-26 14:01:03ДРУГОРешение2015-11-26 14:01:09
000012015002900092015-12-23 14:25:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-12-23 14:25:10
000012015002900102015-12-23 14:25:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-12-23 14:25:15
000012015002900112016-02-11 14:41:20Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор.2016-02-11 14:41:26
000012015002900122016-02-11 15:37:29Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане.2016-02-11 15:37:35
000012015002900132016-03-14 13:50:14Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за върната гаранция за изпълнение2016-03-14 13:50:21
000012015002900142016-03-14 13:57:50Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за върната гаранция за изпълнение2016-03-14 13:57:57