Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Саниране на сгради в Регистрационно – приемателен център – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, общежитие – корпус I, общежитие – корпус II, общежитие - корпус III в ПИ с идентификатор 77181.6.483 и административна сграда в ПИ 77181.6.480 – гр. Харманли“.
Описание: „Саниране на сгради в Регистрационно – приемателен център – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, общежитие – корпус I, общежитие – корпус II, общежитие - корпус III в ПИ с идентификатор 77181.6.483 и административна сграда в ПИ 77181.6.480 – гр. Харманли“.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 471670.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003000012015-10-07 10:57:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-10-07 10:58:17
000012015003000022015-10-07 10:57:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2015-10-07 10:58:17
000012015003000032015-10-07 10:57:30документация за участие в процедуритеДокументация2015-10-07 10:58:18
000012015003000042015-11-06 15:26:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12015-11-06 15:26:35
000012015003000052015-11-13 15:05:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №22015-11-13 15:05:54
000012015003000062015-11-13 15:05:47ДРУГОСъобщениеСъобщение2015-11-13 15:05:58
000012015003000072015-11-19 14:29:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол № 3 2015-11-19 14:29:30
000012015003000082015-11-19 14:29:24решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2015-11-19 14:29:35
000012015003000092015-12-12 12:09:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-12-12 12:09:10
000012015003000102016-03-16 10:11:40Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за върната гаранция за участие 2016-03-16 10:11:46
000012015003000112016-05-11 14:16:04ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-05-11 14:16:11
000012015003000122016-05-12 16:12:54ДРУГОИнформация за изпълнен договорИнформация за изпълнен договор2016-05-12 16:13:01
000012015003000142016-05-16 10:50:53ДРУГОВЪРНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТ "МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ"ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪРНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ2016-05-16 10:51:00