Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Изграждане на пожароизвестителна система в Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“.
Описание: „Изграждане на пожароизвестителна система в Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 81666.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003100012015-10-07 11:56:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-10-07 11:57:21
000012015003100022015-10-07 11:56:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2015-10-07 11:57:22
000012015003100032015-10-07 11:56:43документация за участие в процедуритеДокументация2015-10-07 11:57:22
000012015003100042015-10-07 11:56:43документация за участие в процедуритеПриложение 1б – инвестиционен проект2015-10-07 11:57:23
000012015003100052015-10-28 09:10:27разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-10-28 09:10:34
000012015003100062015-11-10 09:39:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от работата на комисията2015-11-10 09:39:09
000012015003100072015-11-19 15:23:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №22015-11-19 15:23:45
000012015003100082015-11-19 15:23:27ДРУГОСъобщениеСъобщение2015-11-19 15:23:50
000012015003100092015-11-27 16:37:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА2015-11-27 16:37:13
000012015003100102015-11-27 16:38:34решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2015-11-27 16:38:41
000012015003100112015-12-14 10:30:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-12-14 10:30:22
000012015003100122015-12-14 12:54:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-12-14 12:55:07
000012015003100132016-01-13 11:35:03ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР2016-01-13 11:35:09
000012015003100142016-02-11 15:31:40Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за плащане по договор.2016-02-11 15:31:46
000012015003100152016-03-14 12:17:58Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за върната гаранция за изпълнение2016-03-14 12:18:04