Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от/на български и на/от чужд език за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от/на български и на/от чужд език за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 807940.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003200012015-10-08 14:30:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-10-08 14:31:02
000012015003200022015-10-15 10:01:12разясненията по документациите за участиеСТАНОВИЩЕ НА АОП ЗА ОСЪЩЕСТВЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ2015-10-15 10:01:18
000012015003200032015-11-03 10:24:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговори2015-11-03 10:24:17
000012015003200042016-03-11 09:15:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-11 09:15:33
000012015003200052016-03-11 09:15:55Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-11 09:15:55
000012015003200062016-03-11 09:16:07Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-11 09:16:07
000012015003200072016-03-14 16:36:07Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за освободени гаранции за изпълнение2016-03-14 16:51:36
000012015003200082016-03-14 16:51:13Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор 2016-03-14 16:51:19
000012015003200092016-04-11 09:37:39Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-04-11 09:37:46
000012015003200122016-05-10 11:21:49ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРСПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-05-10 11:21:55
000012015003200112016-06-09 14:34:35ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ2016-06-09 14:34:41
000012015003200122016-06-21 18:16:49ДРУГОАнекси към договориАнекси към договори2016-06-21 18:16:55
000012015003200132016-06-22 15:13:35ДРУГОАнекс към договорАнекс към договор2016-06-22 15:13:41
000012015003200142016-07-15 14:55:52ДРУГОСПРАВКА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2016 ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ПРЕВОДИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ПРЕВОД2016-07-15 14:55:58
000012015003200152016-07-21 14:23:03ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР НА НИДАЛ АЗЗАИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР2016-07-21 14:23:10
000012015003200162016-07-21 14:23:03ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР НА СТОЙНА ВАХДАТИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР2016-07-21 14:23:15
000012015003200172016-08-15 14:56:03ДРУГОСправка за месец юли 2016 за извършени плащания по договори за предоставяне на преводачески услугиИнформация за извършени плащания по договори за предоставяне на преводачески услуги2016-08-15 14:56:10
000012015003200182016-09-27 10:45:00ДРУГОСправка за извършено плащане по договор.Информация за извършено плащане по договор за предоставяне на преводачески услуги. 2016-09-27 10:45:11
000012015003200192016-10-13 10:42:25ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР2016-10-13 10:42:32
000012015003200202016-10-18 19:01:19ДРУГОАНЕКСИ № 2 КЪМ ДОГОВОРИАНЕКСИ № 2 КЪМ ДОГОВОРИ2016-10-18 19:01:26
000012015003200212016-10-19 14:33:54ДРУГОИнформация за изменение на договорИнформация за изменение на договор2016-10-19 14:34:03
000012015003200222017-01-16 16:08:26ДРУГОАнекси 3 на преводачиАнекси 3 на преводачи2017-01-16 16:08:33
000012015003200232017-01-16 18:47:00ДРУГОИнформация за изменение на договорИнформация за изменение на договор2017-01-16 18:47:07