Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Осъществяване на денонощна физическа охрана в териториалните поделения на ДАБ при МС, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Регистрационно-приемателен център - гр.София, кв. „Овча купел“ ; Обособена позиция № 2: Място за настаняване на лица, подали молби за международна закрила, гр. София, кв. „Военна рампа“ и Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли“
Описание: „Осъществяване на денонощна физическа охрана в териториалните поделения на ДАБ при МС, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Регистрационно-приемателен център - гр.София, кв. „Овча купел“ ; Обособена позиция № 2: Място за настаняване на лица, подали молби за международна закрила, гр. София, кв. „Военна рампа“ и Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1901040.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003300012015-10-30 14:02:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРЕШЕНИЕ2015-10-30 14:03:21
000012015003300022015-10-30 14:02:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВЛЕНИЕ2015-10-30 14:03:21
000012015003300032015-10-30 14:02:49документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯ2015-10-30 14:03:22
000012015003300042015-11-18 13:44:06разясненията по документациите за участиеРАЗЯСНЕНИЕ2015-11-18 13:44:13
000012015003300052015-12-21 16:48:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от работата на комисията2015-12-21 16:48:59
000012015003300062016-01-22 16:03:06ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ2016-01-22 16:03:12
000012015003300072016-02-02 13:41:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 2016-02-02 13:41:41
000012015003300082016-02-02 13:43:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32016-02-02 13:43:10
000012015003300092016-02-02 13:44:31решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2016-02-02 13:44:37
000012015003300112016-02-29 16:58:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения с изпълнител2016-02-29 16:58:54
000012015003300122016-02-29 16:58:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения с изпълнител2016-02-29 16:58:59
000012015003300132016-02-29 16:58:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения с изпълнител2016-02-29 16:59:03
000012015003300142016-03-14 15:57:01Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за върнати гаранции за участие2016-03-30 17:35:24
000012015003300152016-03-16 09:13:38Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за върнати гаранции за участие2016-03-16 09:13:44
000012015003300162016-04-11 09:54:22Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-04-11 09:54:30
000012015003300172016-05-10 15:26:57ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-05-10 15:27:04
000012015003300192016-06-09 14:56:34ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-06-09 14:56:40
000012015003300202016-07-15 15:53:56ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПРЕЗ ЮНИ 2016 ПО ДОГОВОРИ ЗА ОХРАНАИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР 2016-07-15 15:54:03
000012015003300212016-08-15 15:30:41ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ПО ДОГОВОРИ ЗА ОХРАНА БАТ СЕКЮРИТИИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА2016-08-15 15:30:48
000012015003300222016-09-28 14:11:01ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ АВГУСТ 2016ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР2016-09-28 14:11:13
000012015003300232016-10-14 14:03:27ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ2016-10-14 14:03:34