Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Разрушаване на сгради, негодни за ползване и застрашени от самосрутване, сортиране, извозване и депониране на строителните отпадъци и възстановяване на околното пространство в Регистрационно-приемателен център-Харманли – териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Разрушаване на сгради, негодни за ползване и застрашени от самосрутване, сортиране, извозване и депониране на строителните отпадъци и възстановяване на околното пространство в Регистрационно-приемателен център-Харманли – териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 176022.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003500012015-11-09 14:01:50решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРЕШЕНИЕ2015-11-09 15:15:40
000012015003500022015-11-09 14:01:50решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВЛЕНИЕ2015-11-09 15:15:40
000012015003500032015-11-09 14:01:50документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯ2015-11-09 15:15:41
000012015003500042015-11-10 10:25:04решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВЛЕНИЕ В ПЪЛЕН ОБЕМ2015-11-10 10:25:10
000012015003500052015-12-14 12:29:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12015-12-14 12:29:52
000012015003500062015-12-14 12:56:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 12015-12-14 12:56:31
000012015003500072016-01-06 10:55:40ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ2016-01-06 10:55:46
000012015003500082016-01-15 11:17:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-01-15 11:17:16
000012015003500092016-01-15 11:17:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-01-15 11:17:24
000012015003500102016-01-15 11:17:10решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2016-01-15 11:17:29
000012015003500112016-02-12 09:43:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с ценово и техническо предложения2016-02-12 09:43:11
000012015003500122016-04-11 09:33:54Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-04-11 09:34:02
000012015003500132016-04-12 13:50:12ДРУГОИнформация за изпълнен договорИнформация за изпълнен договор2016-04-12 13:50:20