Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Изграждане на преместваемо временно контейнерно селище в РПЦ - гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, чрез монтаж на изработени по проект контейнери за настаняване на лица, търсещи закрила и изграждане на прилежаща инфраструктура“
Описание: : „Изграждане на преместваемо временно контейнерно селище в РПЦ - гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, чрез монтаж на изработени по проект контейнери за настаняване на лица, търсещи закрила и изграждане на прилежаща инфраструктура“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1396270.07 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003600012015-11-10 17:02:57решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРЕШЕНИЕ2015-11-10 17:03:26
000012015003600022015-11-10 17:02:57решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВЛЕНИЕ2015-11-10 17:03:27
000012015003600032015-11-10 17:02:57документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯ2015-11-10 17:03:27
000012015003600042015-11-20 08:48:00ДРУГОИнвестиционен проектИнвестиционен проект2015-11-20 08:48:00
000012015003600052015-11-11 09:07:57ДРУГОРешение за поставянеРешение за поставяне2015-11-11 09:08:03
000012015003600062015-12-07 14:31:17разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-12-07 14:31:24
000012015003600072015-12-12 12:06:40разясненията по документациите за участиеРазяснение2015-12-12 12:06:46
000012015003600082015-12-14 15:26:25разясненията по документациите за участиеРазяснение 32015-12-14 15:26:32
000012015003600092016-01-19 16:58:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от работата на комисията2016-01-19 16:58:36
000012015003600102016-02-01 21:16:35ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ2016-02-01 21:16:41
000012015003600112016-02-11 16:17:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-02-11 16:17:25
000012015003600122016-02-11 16:17:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-02-11 16:17:29
000012015003600132016-02-11 16:17:19решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение 2016-02-11 16:17:34
000012015003600142016-03-07 12:29:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения с изпълнител2016-03-07 12:29:48
000012015003600152016-03-14 15:44:35Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за върнати гаранции за участие2016-03-14 15:44:41
000012015003600162016-03-29 13:22:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за подизпълнител плюс Спорацумение2016-03-29 13:22:08
000012015003600172016-04-04 10:34:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСПОРАЗУМЕНИЕ 22016-04-04 10:34:49
000012015003600182016-04-18 16:58:52ДРУГОИнформация за изпълнен договорИнформация за изпълнен договор2016-04-18 16:58:58
000012015003600192016-05-10 14:53:01ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-05-10 14:53:07
000012015003600202016-05-16 10:34:27ДРУГОВЪРНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ -80% НА БАЛКАН КОНТЕЙНЕР ООДИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪРНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ2016-05-16 10:34:33