Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Застраховане на служебните автомобили, със застраховки „Гражданска отговорност“, „Каско“ и „Застраховка злополука на места в МПС“, собственост на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Описание: „Застраховане на служебните автомобили, със застраховки „Гражданска отговорност“, „Каско“ и „Застраховка злополука на места в МПС“, собственост на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 30000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004200012015-11-30 17:01:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана2015-11-30 17:02:08
000012015004200022015-11-30 17:01:41документация за участие в процедуритеПриложения2015-11-30 17:02:08
000012015004200032015-12-17 15:38:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2015-12-17 15:38:53
000012015004200042015-12-28 10:57:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговори2015-12-28 10:58:03
000012015004200052016-02-11 16:17:15Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-02-11 16:17:21