Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от/на български и на/от чужд език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от/на български и на/от чужд език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003900012015-11-24 14:00:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-11-24 14:01:23
000012015003900022015-12-08 15:51:10становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяСтановищестановищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителя2015-12-08 15:51:17
000012015003900032016-01-13 14:03:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговори2016-01-13 14:03:51
000012015003900042016-03-07 16:54:31Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-07 16:54:38
000012015003900052016-03-16 10:32:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-16 10:32:44
000012015003900062016-04-11 09:42:02Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-04-11 09:42:09
000012015003900082016-05-10 11:43:05ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР ЗА ПРЕВОДИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-05-10 11:43:11
000012015003900092016-06-09 14:32:35ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ2016-06-09 14:32:41
000012015003900102016-06-21 18:15:34ДРУГОАнекси към договориАнекси към договори2016-06-21 18:15:41
000012015003900112016-07-15 15:02:20ДРУГОСПРАВКА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2016 ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ПРЕВОДИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ПРЕВОД2016-07-15 15:02:27
000012015003900122016-07-21 14:19:16ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР НА КРИСТИНА АНГЕЛОВАИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР2016-07-21 14:19:23
000012015003900132016-07-21 14:19:16ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР НА МЕХДИ САРЦАМИИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР2016-07-21 14:19:28
000012015003900142016-08-15 15:04:22ДРУГОСправка за извършени плащания по договори за предоставяне на преводачески услуги.Информация за извършено плащане по договор.2016-08-15 15:04:28
000012015003900152016-09-27 10:59:21ДРУГОСправка за месец август за извършено плащане по договор.Информация за извършено плащане по договор.2016-09-27 10:59:28
000012015003900162016-10-13 10:44:31ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-10-13 10:44:37
000012015003900172016-10-18 18:59:30ДРУГОАНЕКС № 2 КЪМ ДОГОВОРАНЕКС № 2 КЪМ ДОГОВОР2016-10-18 18:59:37
000012015003900182016-10-19 14:31:59ДРУГОИнформация за изменение на договорИнформация за изменение на договор2016-10-19 14:32:06
000012015003900192017-01-16 16:06:57ДРУГОАнекс Султан ХабибиАнекс Султан Хабиби2017-01-16 16:07:04
000012015003900202017-01-16 18:45:49ДРУГОИнформация за изменение на договорИнформация за изменение на договор2017-01-16 18:45:55