Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Ремонт на два физкултурни салона в РПЦ – София, места за настаняване кв. „Враждебна“ и кв. „Военна рампа“
Описание: „Ремонт на два физкултурни салона в РПЦ – София, места за настаняване кв. „Враждебна“ и кв. „Военна рампа“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 42066.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004000042016-02-09 14:08:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2016-02-09 14:19:50
000012015004000052016-02-09 14:08:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2016-02-09 14:19:50
000012015004000062016-02-09 14:08:16документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2016-02-09 14:19:51
000012015004000072016-03-30 17:32:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12016-03-30 17:32:44
000012015004000082016-03-31 13:59:29ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2016-03-31 13:59:38
000012015004000092016-04-14 14:50:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-04-14 14:50:11
000012015004000102016-04-14 14:50:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-04-14 14:50:16
000012015004000112016-04-14 14:51:29решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2016-04-14 14:51:36
000012015004000122016-05-09 17:26:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ2016-05-09 17:26:42
000012015004000132016-05-09 17:26:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение с приложения 12016-05-09 17:26:47
000012015004000142016-05-09 17:26:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение с приложения 22016-05-09 17:26:52
000012015004000152016-06-09 15:27:05ДРУГОСПРАВКА ЗА ОСВОБОДЕНА ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ БАРИН - КУБАРИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-06-09 15:27:11
000012015004000162016-08-16 09:28:26ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-08-16 09:28:33
000012015004000172016-08-19 12:10:31ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР2016-08-19 12:10:38
000012015004000182016-08-24 12:14:22ДРУГОСПРАВКА ЗА ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ2016-08-24 12:14:29