Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на хранителни продукти за осигуряване на храненето на лицата, настанени в териториалните поделения и в местата за настаняване на чужденци, подали молба за международна закрила на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет /РПЦ - гр. София - ж.к. „Овча купел“, кв. „Враждебна“ и кв. „Военна рампа“, РПЦ - с. Баня, РПЦ - гр. Харманли, ТЦ - с. Пъстрогор“ по 8 /осем/ обособени позиции
Описание: „Доставка на трайни хранителни продукти за осигуряване на храненето на лицата, настанени в териториалните поделения и в местата за настаняване на чужденци, подали молба за международна закрила на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет /РПЦ - гр. София - ж.к. „Овча купел“, кв. „Враждебна“ и кв. „Военна рампа“, РПЦ - с. Баня, РПЦ - гр. Харманли, ТЦ - с. Пъстрогор“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 714750.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004100012015-12-02 17:13:11решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-12-02 17:14:06
000012015004100022015-12-02 17:13:11покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана2015-12-02 17:14:07
000012015004100032015-12-02 17:13:11документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2015-12-02 17:14:07
000012015004100042015-12-09 12:54:31ДРУГОДОКЛАД НА КОМИСИЯТАДОКЛАД НА КОМИСИЯТА2015-12-09 12:54:37
000012015004100052015-12-09 12:54:31ДРУГОРЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛРЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ2015-12-09 12:54:42
000012015004100062015-12-10 15:53:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговори2015-12-10 15:53:48
000012015004100072015-12-10 15:55:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговори2015-12-10 15:55:21
000012015004100082015-12-23 14:22:29становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяСтановище2015-12-23 14:22:35
000012015004100092016-01-14 11:04:10ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР2016-01-14 11:04:17
000012015004100102016-01-14 11:04:10ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР2016-01-14 11:04:21
000012015004100112016-03-07 16:36:06Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-03-07 16:36:06
000012015004100122016-03-07 16:35:13Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор2016-03-07 16:35:19