Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Извършване на дезинсекция, дезинфекция и дератизация на сградите на Държавна агенция за бежанците при МС в гр. София, териториалните поделения на агенцията и прилежащите им площи, по три обособени позиции:
Описание: „Извършване на дезинсекция, дезинфекция и дератизация на сградите на Държавна агенция за бежанците при МС в гр. София, териториалните поделения на агенцията и прилежащите им площи, по три обособени позиции:
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004400012015-12-12 16:03:35Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-12-12 16:04:00
000012015004400022015-12-12 16:03:35Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПриложения2015-12-12 16:04:00
000012015004400032016-01-14 11:06:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2016-01-14 11:06:56
000012015004400042016-01-21 10:25:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2016-01-21 10:25:39
000012015004400052016-01-21 10:25:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2016-01-21 10:25:44
000012015004400062016-01-21 10:25:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2016-01-21 10:25:49
000012015004400072016-01-21 10:25:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение2016-01-21 10:25:55
000012016005700082016-04-11 10:00:09Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор2016-04-11 10:00:16
000012016005700092016-05-13 16:32:21ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-05-13 16:32:28
000012016005700102016-06-09 11:32:26ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-06-09 11:32:32
000012016005700112016-07-15 16:52:12ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-07-15 16:52:19
000012016005700122016-08-16 10:14:59ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-08-16 10:15:07
000012016005700132016-09-28 16:17:47ДРУГОСправка за изплатени суми по договор за август 2016Информация за извършено плащане по договор2016-09-28 16:17:54
000012016005700142016-10-14 15:39:07ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР2016-10-14 15:39:14