Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на спално бельо, одеяла и възглавници за нуждите на чужденците, подали молба за международна закрила, настанени в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Доставка на спално бельо, одеяла и възглавници за нуждите на чужденците, подали молба за международна закрила, настанени в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 138535.82 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004400012016-03-02 14:26:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2016-03-02 14:36:54
000012016004400022016-03-02 14:28:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2016-03-02 14:36:54
000012016004400032016-03-02 14:31:13документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-03-02 14:36:55
000012016004400042016-03-11 13:46:50разясненията по документациите за участиеРазяснение на документацията да участие2016-03-11 13:46:57
000012016004400052016-03-22 15:03:46разясненията по документациите за участиеРазяснение2016-03-22 15:03:52
000012016004400062016-03-22 15:03:46разясненията по документациите за участиеРазяснение2016-03-22 15:03:58
000012016004400072016-04-12 13:53:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12016-04-12 13:54:00
000012016004400082016-04-21 16:11:05ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2016-04-21 16:11:12
000012016004400092016-05-03 13:24:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2 2016-05-03 13:24:41
000012016004400102016-05-03 13:24:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-05-03 13:24:46
000012016004400112016-05-03 13:24:34решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2016-05-03 13:24:51
000012016004400122016-05-03 13:24:34решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2016-05-03 13:24:56
000012016004400132016-05-03 13:30:14решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение 2016-05-03 13:30:48
000012016004400142016-05-20 13:23:31ДРУГОСПРАВКА ЗА ВЪРНАТИ ПАРИЧНИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ НА СВЕЖЕН ЕООД И ТЕД БЕД ЕАДИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪРНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-05-20 13:23:37
000012016004400152016-07-19 14:21:30решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ2016-07-19 14:21:37