Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Основен ремонт и преустройство (обновяване) на сграда за първоначален прием на лица, търсещи международна закрила, със здравен кабинет в РПЦ – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Основен ремонт и преустройство (обновяване) на сграда за първоначален прием на лица, търсещи международна закрила, със здравен кабинет в РПЦ – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 185934.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004500272016-02-10 16:45:20ДРУГОЧертеж 5 - ВиКЧертеж 5 - ВиК2016-02-10 17:17:14
000012016004500282016-02-10 16:45:20ДРУГОЧертеж 6 - ВиКЧертеж 6 - ВиК2016-02-10 17:17:14
000012016004500292016-02-10 16:56:02ДРУГООбяснителна записка - ВПОбяснителна записка - ВП2016-02-10 17:17:15
000012016004500302016-02-10 16:56:02ДРУГООбяснителна записка - АПИСОбяснителна записка - АПИС2016-02-10 17:17:15
000012016004500312016-02-10 16:56:02ДРУГОЧертеж - АПИСЧертеж - АПИС2016-02-10 17:17:15
000012016004500322016-02-10 17:06:12ДРУГОЧертеж - ПБЧертеж - ПБ2016-02-10 17:17:16
000012016004500332016-02-10 17:06:12ДРУГООбяснителна записка - ЕлектроОбяснителна записка - Електро2016-02-10 17:17:16
000012016004500342016-02-10 17:06:12ДРУГОЧертеж 1 - ЕлектроЧертеж 1 - Електро2016-02-10 17:17:16
000012016004500352016-02-10 17:06:12ДРУГОЧертеж 2 - ЕлектроЧертеж 2 - Електро2016-02-10 17:17:17
000012016004500362016-02-10 17:06:12ДРУГОЧертеж 3 - ЕлектроЧертеж 3 - Електро2016-02-10 17:17:17
000012016004500372016-02-10 17:06:12ДРУГОЧертеж 4 - ЕлектроЧертеж 4 - Електро2016-02-10 17:17:18
000012016004500382016-02-10 17:06:12ДРУГОЧертеж 5 - ЕлектроЧертеж 5 - Електро2016-02-10 17:17:18
000012016004500392016-02-10 17:06:12ДРУГОЧертеж 6 - ЕлектроЧертеж 6 - Електро2016-02-10 17:17:19
000012016004500402016-02-10 17:09:51ДРУГОЧертеж 1 - ВПЧертеж 1 - ВП2016-02-10 17:17:19
000012016004500412016-02-10 17:09:51ДРУГОЧертеж 2 - ВПЧертеж 2 - ВП2016-02-10 17:17:19
000012016004500422016-03-07 18:50:02разясненията по документациите за участиеРазяснение по документация за участие2016-03-07 18:50:08
000012016004500432016-03-23 16:45:59протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12016-03-23 16:46:06
000012016004500442016-04-06 17:19:20ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2016-04-06 17:19:27
000012016004500452016-04-07 17:28:02ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2016-04-07 17:28:10
000012016004500462016-04-13 15:05:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-04-13 15:05:29
000012016004500472016-04-13 15:05:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-04-13 15:05:34
000012016004500482016-04-13 15:07:40решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2016-04-13 15:07:47
000012016004500492016-05-10 16:53:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР2016-05-10 16:53:33
000012016004500502016-05-20 15:06:48ДРУГООСВОБОДЕНА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ СГРАДА ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ2016-05-20 15:06:55
000012016004500512016-07-06 09:56:54ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 2016-07-06 09:57:01