Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Основен ремонт и преустройство (обновяване) на сграда за първоначален прием на лица, търсещи международна закрила, със здравен кабинет в РПЦ – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Основен ремонт и преустройство (обновяване) на сграда за първоначален прием на лица, търсещи международна закрила, със здравен кабинет в РПЦ – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 185934.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004500012016-02-10 15:01:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2016-02-10 17:17:03
000012016004500022016-02-10 15:05:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2016-02-10 17:17:03
000012016004500032016-02-10 15:08:57документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2016-02-10 17:17:04
000012016004500072016-02-10 15:34:00ДРУГОПроект - АрхитектураПроект - Архитектура2016-02-10 17:17:05
000012016004500082016-02-10 15:34:00ДРУГОРазрешително за строежРазрешително за строеж2016-02-10 17:17:05
000012016004500092016-02-10 15:34:00ДРУГОРазрешително за строежРазрешително за строеж2016-02-10 17:17:05
000012016004500102016-02-10 15:34:00ДРУГОПроект - ДограмаПроект - Дограма2016-02-10 17:17:06
000012016004500092016-02-10 16:45:20ДРУГОКонструктивно становищеКонструктивно становище2016-02-10 17:17:06
000012016004500102016-02-10 16:45:20ДРУГОИнвестиционен проект ОВКИнвестиционен проект ОВК2016-02-10 17:17:07
000012016004500112016-02-10 16:45:20ДРУГОИнвестиционен проект ОВКИнвестиционен проект ОВК2016-02-10 17:17:07
000012016004500122016-02-10 16:45:20ДРУГОЧертеж ОВК - КлиматизацияЧертеж ОВК - Климатизация2016-02-10 17:17:07
000012016004500132016-02-10 16:45:20ДРУГОЧертеж ОВК - ВентилацияЧертеж ОВК - Вентилация2016-02-10 17:17:08
000012016004500142016-02-10 16:45:20ДРУГОИнвестиционен проект - ПБЗИнвестиционен проект - ПБЗ2016-02-10 17:17:08
000012016004500152016-02-10 16:45:20ДРУГООбяснителна записка - ПБОбяснителна записка - ПБ2016-02-10 17:17:09
000012016004500162016-02-10 16:45:20ДРУГОЧертеж 1 - ПБЗЧертеж 1 - ПБЗ2016-02-10 17:17:09
000012016004500172016-02-10 16:45:20ДРУГОЧертеж 2 - ПБЗЧертеж 2 - ПБЗ2016-02-10 17:17:09
000012016004500182016-02-10 16:45:20ДРУГОЧертеж 3 - ПБЗЧертеж 3 - ПБЗ2016-02-10 17:17:10
000012016004500192016-02-10 16:45:20ДРУГОЧертеж 4 - ПБЗЧертеж 4 - ПБЗ2016-02-10 17:17:10
000012016004500202016-02-10 16:45:20ДРУГОЧертеж 5 - ПБЗЧертеж 5 - ПБЗ2016-02-10 17:17:11
000012016004500212016-02-10 16:45:20ДРУГОИнвестиционен проект - ПУСОИнвестиционен проект - ПУСО2016-02-10 17:17:11
000012016004500222016-02-10 16:45:20ДРУГООбяснителна записка - ВиКОбяснителна записка - ВиК2016-02-10 17:17:12
000012016004500232016-02-10 16:45:20ДРУГОЧертеж 1 - ВиКЧертеж 1 - ВиК2016-02-10 17:17:12
000012016004500242016-02-10 16:45:20ДРУГОЧертеж 2 - ВиКЧертеж 2 - ВиК2016-02-10 17:17:12
000012016004500252016-02-10 16:45:20ДРУГОЧертеж 3 - ВиКЧертеж 3 - ВиК2016-02-10 17:17:13
000012016004500262016-02-10 16:45:20ДРУГОЧертеж 4 - ВиКЧертеж 4 - ВиК2016-02-10 17:17:13