Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на санитарно-хигиенни материали за нуждите на чужденците, подали молба за международна закрила, настанени в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Доставка на санитарно-хигиенни материали за нуждите на чужденците, подали молба за международна закрила, настанени в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 124317.49 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004700012016-03-08 11:57:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2016-03-08 11:58:25
000012016004700022016-03-08 11:57:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за откриване на процедура2016-03-08 11:58:25
000012016004700032016-03-08 11:57:43документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2016-03-08 11:58:25
000012016004700042016-03-23 15:02:09разясненията по документациите за участиеРазяснение2016-03-23 15:02:16
000012016004700052016-03-25 15:45:06разясненията по документациите за участиеРазяснение 22016-03-25 15:45:13
000012016004700062016-04-08 16:18:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 12016-04-08 16:18:13
000012016004700072016-04-20 16:56:37ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2016-04-20 16:56:43
000012016004700082016-05-10 14:02:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-05-10 14:02:28
000012016004700092016-05-10 14:02:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-05-10 14:02:33
000012016004700102016-05-10 14:02:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 42016-05-10 14:02:38
000012016004700112016-05-10 14:02:04решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение 2016-05-10 14:02:41
000012016004700122016-06-01 14:15:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2016-06-01 14:15:11
000012016004700132016-07-06 10:01:55ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 2016-07-06 10:02:01