Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Периодични доставки на гориво за отопление /газьол за отопление за нуждите на териториалните поделения на ДАБ при МС“
Описание: „Периодични доставки на гориво за отопление /газьол за отопление за нуждите на териториалните поделения на ДАБ при МС“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004800012016-02-10 17:23:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение да откриване на процедура2016-02-10 17:29:06
000012016004800022016-03-14 14:17:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2016-03-14 14:17:40