Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Застраховане на сградния фонд, сървърите и компютърната техника на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения“
Описание: „Застраховане на сградния фонд, сървърите и компютърната техника на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения“.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004900012016-02-16 16:40:25Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях„Застраховане на сградния фонд, сървърите и компютърната техника на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения“2016-02-16 16:49:18
000012016004900042016-02-16 16:40:25Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях„Застраховане на сградния фонд, сървърите и компютърната техника на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения“2016-02-16 16:49:19
000012016005000042016-02-19 17:00:38разясненията по документациите за участиеразяснение 2016-02-19 17:00:46
000012016005400052016-03-16 17:00:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2016-03-16 17:00:50
000012016005400062016-03-29 11:16:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2016-03-29 11:16:19
000012016005400072016-03-29 11:16:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор2016-03-29 11:16:24
000012016005400082016-03-29 11:16:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор2016-03-29 11:16:30
000012016005400092016-03-29 11:16:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор2016-03-29 11:16:36
000012016005700102016-05-11 15:07:48ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-05-11 15:07:55