Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни кореспондентски и куриерски пратки за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения”
Описание: „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни кореспондентски и куриерски пратки за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005100012016-02-29 17:23:46Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2016-02-29 17:29:18
000012016005100092016-02-29 17:23:46Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПриложения2016-02-29 17:29:19
000012016005100042016-03-25 12:03:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2016-03-25 12:03:39
000012016005100052016-04-05 17:18:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2016-04-05 17:18:46
000012016005700062016-06-09 12:04:20ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-06-09 12:04:26
000012016005700072016-07-15 16:06:26ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2016 ПОЩЕНСКИ УСЛУГИИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР2016-07-15 16:06:33
000012016005700082016-09-28 14:27:13ДРУГОСПРАВКА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-09-28 14:27:19