Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Осъществяване на денонощна физическа охрана в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Административна сграда, гр.София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ №114Б; Обособена позиция № 2: Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила, гр. София, кв. „Враждебна“; Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център – с.Баня, общ.Нова Загора; Обособена позиция № 4: Транзитен център – с.Пъстрогор, общ.Свиленград
Описание: „Осъществяване на денонощна физическа охрана в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Административна сграда, гр.София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ №114Б; Обособена позиция № 2: Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила, гр. София, кв. „Враждебна“; Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център – с.Баня, общ.Нова Загора; Обособена позиция № 4: Транзитен център – с.Пъстрогор, общ.Свиленград
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 474672.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005100012016-03-16 17:14:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2016-03-16 17:15:45
000012016005100022016-03-16 17:14:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2016-03-16 17:15:45
000012016005100032016-03-16 17:14:09документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2016-03-16 17:15:46
000012016005100042016-03-29 14:53:44разясненията по документациите за участиеРазяснение2016-03-29 14:53:50
000012016005100052016-04-04 10:39:56разясненията по документациите за участиеРАЗЯСНЕНИЕ 22016-04-04 10:40:03
000012016005100062016-04-07 12:46:52разясненията по документациите за участиеРазяснение 32016-04-07 12:47:00
000012016005100072016-04-12 14:05:07разясненията по документациите за участиеРазяснение 42016-04-12 14:05:14
000012016005100082016-04-14 15:10:53разясненията по документациите за участиеразяснение по документация за участие2016-04-14 15:12:50
000012016005100092016-05-05 15:25:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12016-05-05 15:25:52
000012016005100102016-06-23 17:30:24ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2016-06-23 17:30:31
000012016005100122016-07-04 17:10:49решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение 2016-07-04 17:10:55
000012016005100132016-07-05 08:52:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2 2016-07-05 08:52:57
000012016005100142016-07-05 08:52:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-07-05 08:53:02
000012016005100152016-08-15 13:13:27ДРУГОСПРАВКА ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ2016-08-15 13:13:33